Bahagian Pembangunan Sistem Maklumat   Giat MARA

MIGRASI


Sistem Pengurusan pelatih GIATMARA (GSPEL) dalam proses migrasi dan integrasi data dari V2.0 kepada V3.0. Semua proses dalam GSPEL buat masa ini menggunakan dokumen manual seperti mana yang telah di emelkan melalui Bahagian Pembangunan Pelatih menggunakan dokumen manual yang telah dilampirkan dalam emel. Sebarang masalah sila berhubung kepada Bahagian BKL atau PSM untuk pertanyaan.